Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng 2016

eurostar thong bao tuyen dung nhan vien kinh doanh1
Eurosuper - Eurostar thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng năm 2016
 
 

Thông báo tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng 2016

eurostar thong bao tuyen dung nhan vien cham soc khach hang1
Eurosuper - Eurostar thông báo tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng năm 2016
 
 

Thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh 2016

tuyendungeuro
   Eurosuper - Eurostar thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh năm 2016
 
 

Eurosuper - Eurostar thông báo tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng

eurostar thong bao tuyen dung nhan vien cham soc khach hang1
Eurosuper - Eurostar thông báo tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng
 
 

Eurosuper - Eurostar thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh

eurostar thong bao tuyen dung nhan vien kinh doanh1
Eurosuper - Eurostar thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh.
 
 

Page 2/2